NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W PRAWIE PRACY W 2016 r.

Jak wiesz prawo pracy jest tą dziedziną prawa, która aktywnie ewoluuje – dlatego warto być z nią na bieżąco i śledzić wprowadzane zmiany.

Jedną z najważniejszych i chyba najbardziej oczekiwanych zmian, są limity zatrudnienia przy umowach na czas określony.

Według obecnej regulacji trzecia umowa na czas określony zawarta z tym samym pracodawcą przekształcała się w umowę na czas nieokreślony, o ile przerwa miedzy nimi nie była dłuższa niz 1 miesiąc. Tym samym powodowało to lukę prawną, gdyż brak było ograniczenia co do okresu, na jaki zawierane mogły być te poszczególne umowy o pracę na czas określony. Wobec powyższego, przykładowo 1 umowa mogła być potencjalnie zawarta nawet na okres 3 lat… potem np. kolejna na 2 lata. Były to dość kuriozalne przypadki.

Tak było dotychczas… Co się zmieni ?

Według nowelizacji Kodeksu Pracy co do zasady umowy terminowe będą zawierane z pracownikami na okres do 3 lat (3 miesiące umowy na okres próbny oraz 33 miesiące umowy na czas określony) po upływie tego czasu umowy będą mogły być zawierane tylko na czas nieokreślony. Przerwa między kolejnymi umowami nie będzie mieć znaczenia. Ta reguła będzie miała jednak pewne wyjątki. Nie będzie obowiązywać w przypadku zastępstwa innego pracownika, prac sezonowych i dorywczych, pracy w placówkach zagranicznych oraz pracy na czas kadencji.

Wprowadzone zmiany mają uchronić pracowników od nadużyć tj. przedłużania umowy na czas określony w nieskończoność lub zawierania umów na kilka lat.

W związku z powyższym, jeżeli okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub umów o pracę na czas określony przekraczałby 33 miesiące lub liczba takich umów przekroczyłaby trzy, to od następnego dnia po upływie 33-miesięcznego okresu zatrudnienia lub od dnia zawarcia czwartej umowy o pracę na czas określony pracownik będzie traktowany jak zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

Zmiany dotyczące wypowiedzenia umów o pracę na czas określony:

Za wypowiedzeniem będzie można rozwiązać każdą umowę o pracę na czas określony, niezależnie od jej długości, tym samym okresy wypowiedzenia będą wynosiły :

Jeżeli zakładowy staż pracy pracownika wynosi:

  • mniej niż pół roku – dwa tygodnie;

  • od pół roku do mniej niż trzech lat – miesiąc;

  • co najmniej trzy lata – trzy miesiące.

Ma też nastąpić ograniczenie rodzajów umów o pracę do trzech:

  • umowy o pracę na okres próbny;

  • umowy o pracę na czas określony;

  • umowy o pracę na czas nieokreślony.

Przy umowach zawieranych na okres próbny, pracodawca co do zasady będzie mógł zawrzeć umowę o pracę na okres próbny z pracownikiem tylko raz i tylko by sprawdzić jego kwalifikacje i możliwości wykonywania określonej pracy.

Przepisy wejdą w życie już pod koniec lutego 2016 r.

Prawnik Marta Petelska

Adwokat Paweł Wróblewski

Kbz. Adwokaci

Kancelaria w Kostrzynie nad Odrą

ul. Sikorskiego 16 (Rondo I piętro)

66-460 Kostrzyn nad Odrą

tel.: +48 602 285 053

tel.: +48 95 735 00 21

www.kbz24.com


 

Dodaj komentarz