Europejski Nakaz Aresztowania

Popularny kierunek wydawania Europejskich Nakazów Aresztowania przebiega z Polski na zachód.

To w Polsce sądy okręgowe wydają Europejskie Nakazy Aresztowań wobec osób:

  • gdy w Polsce zachodzi potrzeba przeprowadzenia postępowania karnego,

  • gdy w Polsce ma zostać wykonana kara pozbawienia wolności,

  • gdy w Polsce ma zostać wykonana inny środek polegający na pozbawieniu wolności.

Ale bywają też sytuacje, w których to wobec obywateli polskich są wydawane Europejskie Nakazy Aresztowania – które mają podobne cele jak powyżej – lecz na podstawie których to Państwo obce chce objąć swoją dyspozycją obywatela polskiego.

Ciekawy rozwiązaniem – o którym często osoby zainteresowane nie wiedzą – jest możliwość zablokowania wykonania Europejskiego Nakazu Aresztowania państwa trzeciego.

Otóż obywatel polski może nie wyrazić zgody na swoje przekazanie do Państwa trzeciego, które na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania zwróciło się o jego wydanie.

W takim przypadku Sąd polski orzekając w przedmiocie wykonania Europejskiego Nakazu Aresztowania obligatoryjnie odmawia jego wykonania!

Odmowa wykonania Europejskiego Nakazu Aresztowania nie będzie oznaczać, że jako skazany wyrokiem sądu zagranicznego dana osoba będzie mogła zupełnie spać spokojnie.

Równocześnie bowiem z odmową wykonania Europejskiego Nakazu Aresztowania polski sąd – w tym samym postanowieniu – zarządzi jednocześni wykonanie kary lub środka orzeczonego przez organ sądowy państwa wydania Europejskiego Nakazu Aresztowania.

Jak to się odbywa?

Otóż Sąd Okręgowy zarządzając:

  • wykonanie kary pozbawienia wolności

lub

  • środka polegającego na pozbawieniu wolności orzeczonych przez organ wydania ENA

określa kwalifikację prawną czynu według prawa polskiego.

W tym zapisie jest potencjał, bo jeżeli kara lub środek, orzeczone przez organ sądowy państwa wydania nakazu europejskiego, przekracza górną granicę ustawowego zagrożenia, sąd określa podlegającą wykonaniu karę lub środek według prawa polskiego, w wysokości odpowiadającej górnej granicy ustawowego zagrożenia, uwzględniając okres rzeczywistego pozbawienia wolności za granicą oraz wykonaną tam karę lub środek.

Może się zatem okazać, że w dość prosty sposób uda się ograniczyć wymiar Twojej kary pozbawienia wolności.

No i kolejna rzecz – jeżeli już być pozbawionym wolności – to chyba lepiej tu w PL, niż daleko od Twojej rodziny, daleko w UE.Autor:

Adwokat Paweł Wróblewski

Kbz. Adwokaci

Kancelaria w Kostrzynie nad Odrą

ul. Sikorskiego 16 (Rondo I piętro)

66-460 Kostrzyn nad Odrą

tel.: +48 602 285 053

tel.: +48 95 735 00 21

www.kbz24.com


 


 

Dodaj komentarz