Nowe stanowisko to nowe wyzwania

Nowe stanowisko to nowe wyzwania

Sylwia Ławniczak-Karbowiak – Sekretarz w Urzędzie Miasta w Witnicy. Po ubiegłorocznych wyborach zastąpiła wieloletniego sekretarza Pawła Pisarka. O obowiązkach i innych ważnych sprawach rozmawiał Ryszard Migdał.

 

Pani Sylwio, pracowała Pani w urzędzie jako szeregowy pracownik, potem jako kierownik wydziału i teraz taki awans…

 

W Urzędzie Miasta i Gminy Witnica pracuję od września 2005 r. swoje pierwsze kroki stawiałam pod opieką p. Teresy Sommerfeld ówczesnego Kierownika Wydziału Kultury, Oświaty i Sportu, osoby niezwykle dokładnej, skrupulatnej z bogatą wiedzą merytoryczną na temat funkcjonowania Urzędu, wiedzą którą bardzo chętnie się dzieliła.

W 2010 r. w drodze awansu zajęłam stanowisko Kierownika Wydziału Organizacyjnego gdzie nadzorowałam prace urzędników zajmujących się działalnością gospodarczą, ewidencją ludności, obsługą Rady Miejskiej, kadrami, dowodami osobistymi, obsługą interesantów oraz sprawami z zakresu obronności i zarządzania kryzysowego.

W grudniu 2014 r. od Burmistrza Dariusza Jaworskiego otrzymałam propozycję awansu na stanowisko Sekretarza, na którą to propozycję wyraziłam zgodę.

 

Jak się pani pracuje na nowym stanowisku?

 

Jest to praca trudna i bardzo odpowiedzialna, wymagająca dużej wiedzy z zakresu prawa samorządowego, ale cały czas staram się w niej kierować na równi dobrem pracowników i dobrem gminy. Myślę, że w tym miejscu warto jest podkreślić wartość naszego zespołu. W Urzędzie pracują ludzie kompetentni, bardzo dobrze wykształceni, stale podnoszący swoje umiejętności i kwalifikacje, dla których dobro mieszkańców jest najważniejsze. Praca na stanowisku Sekretarza pochłania również bardzo dużo czasu, nierzadko kosztem życia prywatnego. Jestem młodą mamą, mam dwoje dzieci sześcioletniego synka Błażeja i niespełna dwuletnią córeczkę Anastazję dlatego każdą wolną chwilę staram się spędzać z nimi. Łączenie prac domowych z pracą zawodową wymaga sprawnej organizacji i wielu poświęceń. Tak naprawdę rozwój mojej kariery zawodowej jest możliwy w ogromnej mierze dzięki mojemu mężowi Damianowi, który pod moją nieobecność zajmuje się naszym domem i dziećmi, mimo swojej aktywności zawodowej. Znajduje on również czas na działalność w jednym z naszych lokalnych klubów sportowych SPARTAN Sosny.

 

Co należy do obowiązków sekretarza, czym się zajmuje?

 

Sekretarz przede wszystkim zapewnia prawidłową organizację pracy Urzędu oraz warunki jego działania. Nadzoruje działalność wszystkich komórek organizacyjnych Urzędu. Wśród wielu zadań Sekretarza najistotniejsze jest prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr, nadzór nad przygotowaniem projektów uchwał i współpraca w tym zakresie z Radnymi, koordynacja i nadzór spraw związanych z wyborami i spisami, organizowanie naboru na stanowiska urzędnicze. Sekretarz pilnuje dyscypliny pracy, dba o poprawność formalno-prawną przygotowywanych przez urzędników dokumentów oraz nadzoruje przestrzeganie regulaminów, instrukcji kancelaryjnej i kodeksu postępowania administracyjnego. Kolejnym zadaniem sekretarza jest wdrażanie nowoczesnych technik pracy do gminnego systemu zarządzania.

Sekretarz bezpośrednio nadzoruje prace Wydziału Organizacyjnego, Informatyka oraz Samodzielnego stanowiska ds. Promocji.

Wykonuje jeszcze wiele innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Burmistrza.

 

W roku ubiegłym zlikwidowano ZGM a wszystkie te sprawy przejął Wydział gospodarki komunalnej. Obecnie planowane jest przekazanie usług komunalnych dla MZK, a kto będzie zajmował się sprawami komunalnymi w zakresie umów, remontów i innymi decyzjami w sprawach komunalnych?

 

Po przyjęciu przez Burmistrza nowego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu z dniem 1 czerwca grupa pracowników Wydziału Gospodarki Komunalnej znalazła zatrudnienie w Miejskich Zakładach Komunalnych, które w wyniku poszerzenia zakresu swojej działalności są przygotowane do prowadzenia zadań komunalnych w bardzo szerokim zakresie. Do Wydziału Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie przeniesiony został pracownik zajmujący się gospodarką mieszkaniową oraz pracownik pełniący nadzór nad pracownikami zatrudnionymi w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych. Grupa tych ludzi nadal będzie wykonywała szereg drobnych prac na rzecz gminy Witnica przy udziale finansowym w części ze strony gminy, a w części ze środków Urzędu Pracy. Wspomniany pracownik będzie również bezpośrednio współpracował, ze sprawnie działającym na terenie naszej gminy, Centrum Integracji Społecznych.

 

 

Co chciałaby pani przekazać mieszańcom Gminy?

 

Pragnę zapewnić, że mimo młodego wieku posiadam dużą wiedzę i blisko dziesięcioletnie doświadczenie w pracy urzędnika samorządowego, ciężko pracuję dla dobra naszej gminy i liczę na uwagi i cenne wskazówki od każdego z Mieszkańców. Nowe stanowisko to nowe wyzwania, bezpośredni kontakt z ludźmi, ich troskami, ale i radościami. Jestem osobą otwartą na współpracę, dlatego zapraszam do osobistego kontaktu w siedzibie Urzędu.

 

Dziękuję za rozmowę

Dół formularza

 

Dodaj komentarz