Opaski SOS dla seniorów

Podobnie jak w ub. roku gmina Bogdaniec będzie kontynuować realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów”.

Program składa się z dwóch modułów. Celem modułu I jest pomoc seniorom w codziennym funkcjonowaniu poprzez wsparcie społeczne oraz wsparcie w codziennych czynnościach. Moduł II to wyposażenie seniorów w tzw. opaski SOS

W ubr. roku programem w gminie Bogdaniec objętych było 10 osób, do których w tym roku dołączy kolejna dziesiątka.

 

 

 

 

 

 

 

Ryszard Waldun

 

Dodaj komentarz