Za wcześnie na konkluzje i konkretne wnioski

Flesz rozmowa, czyli krótko i na temat. Z nowym zastępcą burmistrza miasta i gminy Witnica Lubomirem Fajfer, rozmawia Ryszard Waldun

R.W Pierwsze pół miesiąca minęło od czasu objęcia nowego stanowiska.

Już zapoznał się Pan ze swoimi obowiązkami?

L. F Tak. Może jeszcze za wcześnie, na jakieś konkluzje i konkretne wnioski, ale muszę, na tym etapie podkreślić istotne wsparcie, i podejście mojego nowego szefa, pana burmistrza Dariusza Jaworskiego. Dodatkowo mogę też zaznaczyć, że burmistrz dopracował się w swoim otoczeniu solidnego personelu urzędniczego, to w znakomitej większości kompetentni specjaliści i biegli eksperci w swoich dziedzinach. To bardzo dobrze rokuje np. w związku ze zwiększeniem środków z programów rządowych i potrzebą ich zagospodarowania na rzecz miasta i gminy.

R.W. Jakie obowiązki są w pana kompetencjach?

L.F Moje kompetencje reguluje oczywiście system prawny obowiązujący w Polsce dla obszaru samorządowego oraz statut i regulamin urzędu. Zapoznałem się z moimi obowiązkami, a także spotkałem się osobiście ze wszystkimi naczelnikami i większością kierowników jednostek podległych, z którymi będę bezpośrednio współpracował.

Mam tu na myśli: Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa, Wydział Kultury, Oświaty i Sportu, Wydział Inwestycji, Miejski Dom Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna oraz placówki oświatowe. Razem będziemy pracować dla dobra miasta i gminy oraz mieszkańców. Mam nadzieję, że już niebawem będzie można przedstawić m.in. założone cele inwestycyjne gminy.

R.W Co robi nowy zastępca burmistrza kiedy opuszcza urząd, czym się interesuje?

L.F Ostatnio postawiłem na utrzymanie dobrej kondycji fizycznej dla poprawy sprawności psychofizycznej, aby efektywniej i sprawniej wykonywać swoje obowiązki zawodowe. A więc aktywny ruch. Lubię muzykę i jazdę na rowerze. Zimą oczywiście narty, zarówno zjazdowe jak i biegowe. Latem preferuję aktywny wypoczynek nad naszymi okolicznymi jeziorami. Ale z reguły, ze względu na obowiązki, na dłuższy wypoczynek zazwyczaj brakuje czasu.

 

Dziękuję, za rozmowę

 

foto: UM Witnica

 

 

Dodaj komentarz