Gdzie jest sztandar?

28 stycznia 2017 roku, na Noworocznym spotkaniu Rzemiosła w Witnicy, w Karczmie Piwosz odbyło się spotkanie witnickich rzemieślników ze starszyzną cechową i zaproszonymi gośćmi. Przy kawie i cieście rozmawiano o problemach rzemiosła, a także wspominano dzieje rzemiosła w ubiegłych latach w Witnicy.

Feliks Witkowski – człowiek, który swą pracą w rzemiośle bardzo się zasłużył w jego rozwoju, opowiadał o wielu ciekawych faktach, jakie miały miejsce na terenie naszego miasteczka. Zasugerował, aby witniccy rzemieślnicy poczynili starania o odzyskanie sztandaru Cechu Ogólnobranżowego w Witnicy z lat czterdziestych ubiegłego wieku. Mówił, że sztandar ten obecnie znajduje się w gorzowskim muzeum, prawdopodobnie gdzieś w magazynie, a mógłby być wyeksponowany w jakiejś sali pamięci w Witnicy i przypominać o wkładzie tej grupy społeczeństwa w funkcjonowaniu miasta. Rzemieślnicy podchwycili pomysł i zadeklarowali chęć odzyskania sztandaru. Obecni na spotkaniu burmistrz i przewodnicząca Rady także poparli wniosek.

Co wiemy?

W październiku 1945 r. powstaje Cech Ogólnobranżowy w Witnicy - Starszym Cechu wybrano Leona Sztuckiego.

05.07.1948 r. - Na mocy zarządzenia Ministra Przemysłu i Handlu powstał Okręgowy Związek Cechów z zasięgiem działania na miasto Gorzów oraz powiaty: gorzowski, strzelecki, skwierzyński, międzyrzecki, słubicki, sulęciński i międzychodzki. Kierownikiem Biura został Stanisław Niemira

04.03.1950 r. - Na mocy zarządzenia Wojewody Poznańskiego w miejsce istniejących cechów branżowych utworzonych zostało 5 Zjednoczonych Cechów.

20.12.1950 r. - Zarządzeniem Prezydium WRN Zielona Góra, rozwiązano pięć cechów zjednoczonych i utworzono Cech Rzemiosł Różnych w Gorzowie Wlkp. z terenem działania na miasto Gorzów oraz powiaty: gorzowski, skwierzyński, strzelecko-krajeński. Starszym Cechu został Józef Cieś1iński.

 

Co ustaliliśmy?

Dyrektor Cechu p. Jadwiga Lipińska zwróciła się do Muzeum Lubuskiego w Gorzowie Wlkp. o odszukanie sztandaru cechu witnickiego i określenie zasad przejęcia tego zabytku. Na odpowiedź trzeba było czekać dosyć długo. Trwała właśnie inwentaryzacja eksponatów. Kierownik Gabinetu Historii Najnowszej Miasta Gorzowa Wielkopolskiego i regionu po 1945 roku mgr Monika Kowalska odpowiedziała po kilku tygodniach, że w Muzeum Lubuskim przy ul, Warszawskiej a także w „Spichlerzu” nie ma witnickiego sztandaru i nie ma żadnego śladu w dokumentach, że kiedykolwiek mógł się tam znajdować.

 

Gdzie jest więc sztandar? Co się z nim stało?

Zwracamy się z tymi pytaniami do wszystkich mieszkańców Witnicy i wszystkich osób, które mogą coś wiedzieć na ten temat. Zwracamy się prośbą o każdą informację, która pomogłaby odnaleźć lub przynajmniej przybliżyć się do odnalezienia sztandaru Cechu Ogólnobranżowego w Witnicy z lat czterdziestych ubiegłego wieku. Ponieważ minęło już około 67 lat od likwidacji witnickiego cechu, coraz trudniej jest znaleźć bezpośrednich świadków tamtych wydarzeń. Może gdzieś w albumie są zdjęcia, może dziadek lub babcia coś opowiadała, a może u kogoś w szufladzie lub komodzie leży coś kolorowego podobnego do sztandaru? Wdzięczni będziemy za każdą informację, które można przekazywać do:

Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp., ul. Obotrycka 8, tel.: 95 720 20 31, email: biuro@cech-gorzow.pl, cechgorzow@interia.pl,

Ryszarda Migdała – Punkt opłat i NC+, Witnica, ul. Sikorskiego 17, tel.: 95 751 43 75, 504 117 595, email: gloswitnicki@wp.pl, FB.

Podstarszy Cechu

Ryszard Migdał

Dodaj komentarz