Noworoczne spotkanie Rzemiosła

28 stycznia, w Karczmie Piwosz odbyło się spotkanie witnickich rzemieślników ze starszyzną cechową i zaproszonymi gośćmi. Zarząd Cechu reprezentowała Starsza Cechu Bożena Cichocka i Podstarszy Cechu Włodzimierz Antkowiak. Obecna była również dyrektorka Biura Cechu – p. Jadwiga Lipińska. Z zaproszenia skorzystał także Feliks Witkowski emerytowany dyrektor Izby, a wcześniej dyrektor naszego Cechu. Władze witnickie reprezentowane były przez Burmistrza Dariusza Jaworskiego i Przewodniczącą Rady Miejskiej Agnieszkę Pundyk. Na spotkaniu obecna była większość witnickich rzemieślników.

  1. Przy kawie i cieście rozmawiano o problemach rzemiosła, a także wspominano dzieje rzemiosła w ubiegłych latach w Witnicy. Feliks Witkowski – człowiek, który swą pracą w organach rzemiosła bardzo się zasłużył w jego rozwoju, opowiadał o wielu ciekawych faktach, jakie miały miejsce na terenie naszego miasteczka. Zasugerował, aby witniccy rzemieślnicy poczynili starania o odzyskanie sztandaru Cechu Ogólnobranżowego w Witnicy z lat czterdziestych ubiegłego wieku. Sztandar ten obecnie znajduje się w gorzowskim muzeum, prawdopodobnie gdzieś w magazynie, a mógłby być wyeksponowany w jakiejś sali pamięci w Witnicy i przypominać o wkładzie tej grupy społeczeństwa w funkcjonowaniu miasta. Rzemieślnicy podchwycili pomysł i zadeklarowali chęć odzyskania sztandaru.

Podstarszy Cechu

Ryszard Migdał

 

 

Dodaj komentarz