"Przegląd zmian podatkowych" - bezpłatne szkolenie

Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) – jako instytucja wspierająca rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) oraz Kostrzyńskie Centrum Wspierania Biznesu ma przyjemność zaprosić Państwa na bezpłatne szkolenie pt. Przegląd zmian podatkowych”.

Celem szkolenia jest przedstawienie zmian w przepisach podatkowych, które weszły w życie w trakcie roku 2016 oraz najnowszych, które zaczną obowiązywać od 1.01.2017. W trakcie szkolenia omówione zostanie również najnowsze orzecznictwo podatkowego.

Szkolenie kierowane jest do osób, które prowadzą działalność gospodarczą i chcą zdobyć lub uzupełnić wiedzę, obecnych lub przyszłych pracowników działów księgowości, absolwentów wyższych uczelni chcących wzbogacić siebie i swoje CV o nowe kwalifikacje oraz wszystkich, którzy zdają sobie sprawę z wartości wiedzy.

Podczas szkolenia uczestnicy uzyskają między innymi wiedzę na temat zmian w podatku od towarów i usług, podatku dochodowym, szeroko zostanie omówiona również problematyka „jednolitego pliku kontrolnego” oraz treść nowego rozporządzenia o kasach fiskalnych. Szkolenie będzie prowadzone w formie wykładu na podstawie prezentacji multimedialnej z rozbudowanym studium przypadków.

Szczegółowy harmonogram szkolenia przesyłamy w załączeniu. Podczas szkolenia uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe, a po szkoleniu – zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu w formie elektronicznej.

Szkolenie poprowadzi pani Beata Kuśmierek – doświadczony doradca gospodarczy, trener z obszarów podatkowych, certyfikowany księgowy, przedsiębiorca - właścicielka firmy TAX DEAL, wykładowczyni Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości posiadająca Europejski Certyfikat Kompetencji Biznesowych

Szkolenie odbędzie się dnia 14 lutego 2017 r. w godzinach 9.00 – 16.00 w Kostrzynie nad Odrą, miejsce szkolenia: Europejskie Centrum Spotkań Seniorów i Osób Niepełnosprawnych oraz Kostrzyńskie Centrum Wspierania Biznesu w Kostrzynie nad Odrą, ul. Fabryczna 5.

Szczegółowy harmonogram szkolenia przesyłamy w załączeniu. Podczas szkolenia uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe, a po szkoleniu – zaświadczenie o uczestniczeniu w szkoleniu.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

W celu rezerwacji miejsca dla Państwa Firmy, uprzejmie prosimy o imienne potwierdzenie przyjęcia naszego zaproszenia pod numerem telefonu (95) 75 21 775

oraz e-mail: kcwb.kregielnia@gmail.com

Serdecznie zapraszamy !

PROGRAM:

Godzina

Temat zajęć

9.00 – 9.15

Powitanie uczestników i wprowadzenie

9.15 – 10.30

 

JEDNOLITY PLIK KONTROLNY - JPK

 • Podstawa prawna i dodatkowe źródła informacji o JPK.

 • Obszary objęte JPK – struktury logiczne.

 • Podział podmiotów na mikro, małe, średnie i duże.

 • Harmonogram wdrażania JPK ze względu na wielkość podmiotu.

 • Interpretacja ogólna i wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące JPK.

 • Sankcje za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących JPK.

 

10.30 – 10.45

Przerwa

10.45 – 12.15

 

ZMIANY W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG

 • Nowy limit zwolnienia podmiotowego.

 • Zasady powrotu do zwolnienia z VAT.

 • Kwartalne rozliczenia VAT.

 • Regulacje dotyczące zwrotu podatku.

 • Rozszerzenie obszaru objętego obciążeniem odwrotnym.

 • Współodpowiedzialność pełnomocnika za zobowiązania podatkowe przedsiębiorcy.

 

NOWE ROZPORZĄDZENIE O KASACH FISKALNYCH

 • Okres obowiązywania rozporządzenia.

 • Zmiany w załączniku.

 

ZMIANY W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH PŁATNOŚCI GOTÓWKOWYCH

 • Nowy limit kwotowy.

 • Sankcje podatkowe za nieprzestrzeganie progu rozliczeń.

 • Zasady korekty kosztów.

 

 

12.15 – 12.45

Przerwa

12.45 – 14.15

 

POZOSTAŁE ZMIANY

 • Opodatkowanie dochodu 15% stawką CIT.

 • Obowiązek posiadania tytułu prawnego do adresu podlegającego wpisowi do CEIDG.

 • Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika.

 • Bieżąca korekta przychodów i kosztów – warunki i zasady.

 • Nowe zasady udzielania pełnomocnictw, rodzaje i zakres.

 

CASE STUDY

 

14.15 – 14.30

Przerwa

14.30 – 16.00

 

 • OMÓWIENIE NAJNOWSZYCH INTERPRETACJI OGÓLNYCH ORAZ

ORZECZNICTWA

 • DYSKUSJA

 

16.00

Zakończenie szkolenia

Dodaj komentarz