Spotkanie Witnickiego Rzemiosła

12 marca odbyło się spotkanie Witnickiego Rzemiosła w Karczmie Piwosz – lokalu naszego nowego członka.

Spotkanie swoją obecnością zaszczyciła Pani Poseł Krystyna Sibińska oraz Burmistrz Dariusz Jaworski.

Zarząd Cechu reprezentował Podstarszy Włodzimierz Antkowiak. Obecna była także Pani Jadwiga Lipińska – dyrektor Biura Cechu w Gorzowie Wlkp.

Po powitaniu chwilą ciszy uczczono śmierć matki naszego członka, Haliny Radziszewskiej, która również była przez wiele lat rzemieślniczką i wieloletnią członkinią Cechu.

Głównym punktem spotkania były życzenia dla najstarszego obecnie członka gorzowskiego Cechu – Pana Józefa Zielińskiego. Pan Józef - 10 marca obchodził 90-tą rocznicę urodzin, a 19 imieniny. Z tych okazji nestor otrzymał najserdeczniejsze życzenia oraz wiązanki kwiatów od rzemieślników, Pani Poseł oraz Burmistrza. Następnie wzniesiono toast oraz odśpiewano tradycyjne „Sto lat”.

W miłej atmosferze, przy cieście i kawie rozmawiano, o problemach związanych z działalnością gospodarczą oraz wielu innych sprawach. O planowanych działaniach parlamentu opowiadała Pani Poseł Krystyna Sibińska. 

Burmistrz mówił o potrzebie większego wykorzystywania witnickich firm w pracach na rzecz gminy i długo odpowiadał na pytania zebranych.

Na zakończenie zebrani stwierdzili, że takie spotkania są potrzebne i warto przynajmniej raz w roku się spotykać.

RyM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz