Debata

„Podwójna inwestycja – SKUTECZNY KAPITAŁ”

 

W dniach od 23 do 27 listopada w Gorzowie Wlkp. odbył się Tydzień Przedsiębiorcy – „ZUS dla Biznesu". Organizatorami byli: Urząd Miasta w Gorzowie Wielkopolskim, Izba Rzemiosła i Przedsiębiorców w Gorzowie Wielkopolskim, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gorzowie Wielkopolskim, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych. W wyniku tygodniowych spotkań powstał dokument – porozumienie o wzajemnej współpracy w zakresie wsparcia biznesu. Do oficjalnego podpisania tego dokumentu doszło 27 listopada w obecności rzemieślników, przedsiębiorców, przedstawicieli jednostek oświatowych oraz w obecności mediów. Porozumienie podpisali: Prezydent Urzędu Miasta Gorzów Wielkopolski, kierownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Gorzowie Wlkp. Co ciekawe wśród sygnatariuszy tego dokumentu nie ma samych zainteresowanych, czyli przedstawicieli biznesu. Ani Izba Rzemieślników i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp. ani żadna inna organizacja zrzeszająca przedsiębiorców nie została zaproszona do podpisania porozumienia.

Po podpisaniu porozumienia w Sali Konferencyjnej ZUS odbyła się debata „Podwójna inwestycja - SKUTECZNY KAPITAŁ. Dualny system kształcenia zawodowego – polska perspektywa, europejska praktyka.”

Podczas debaty na temat systemu dualnego w kształceniu zawodowym, uczestnicy wysłuchali wystąpień ekspertów z Polski oraz Niemiec i mieli możliwość wzięcia udziału w dyskusji, m.in. na temat systemów kształcenia, promocji rzemiosła na rynkach krajowych i zagranicznych, a  także własnych doświadczeń w tym zakresie. Głównym założeniem debaty było przekazanie uczestnikom wiedzy praktycznej oraz stworzenie warunków do nawiązania kontaktu z podmiotami pomocnymi w jej dalszym wdrażaniu.

Moderatorem debaty była Nina Rybak z Izby Rzemiosła i Przedsiębiorców w Gorzowie Wielkopolskim oraz Katarzyna Korycka  - Miejski Rzecznik Praw Przedsiębiorcy Urzędu Miasta w Gorzowie Wielkopolskim. Na wstępie głos zabrał Krzysztof Szydłak – Dyrektor Biura Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina”. O kształceniu dualnym i uznawaniu kwalifikacji w zawodach rzemieślniczych w Niemczech mówiła Aleksandra Ziomko-Żmuda reprezentująca Izbę Rzemieślniczą we Frankfurcie nad Odrą. Polski model kształcenia dualnego w rzemiośle przedstawił Tomasz Wika – dyrektor Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu. Marian Żurawski z firmy Teleskop Sp. z o.o. przedstawił, jak wygląda kształcenie dualne w praktyce na przykładzie firmy z Kostrzyna nad Odrą. Króciutko o obowiązkach zatrudnionych pracowników młodocianych w zakresie ubezpieczenia społecznego przypomniał Andrzej Janowski z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gorzowie Wielkopolskim. Marzena Kubiak z Lubuskiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów mówiła o możliwościach współpracy zagranicznej i dostępie do światowych rynków. Mariola Kostrzewska reprezentująca Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorców w Gorzowie Wielkopolskim mówiła o mobilności rzemieślników i przedsiębiorców w zakresie szkolnictwa zawodowego, jak również o możliwościach ewentualnego przekwalifikowania się pracowników, w przypadku spadku popytu na dotychczasowe wyroby oraz o podnoszeniu ich kwalifikacji.
               W czasie dyskusji najwięcej uwagi poświecono podpisanemu porozumieniu o wspieraniu przedsiębiorczości z pominięciem zainteresowanych, czyli przedsiębiorców. Argument ten, że po raz kolejny „o nas - bez nas”, podnosił m.in. Adrian Wośkowiak - dyr. Zespołu Szkół Samorządowych w Witnicy, Włodzimierz Idzior - Starszy Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Skwierzynie, Wacław Napierała - Starszy Cechu Międzychodzko-Drezdeneckiego. Za nietakt uznano również fakt, że nikt z sali nie znał treści tego porozumienia. Po wniosku Ryszarda Migdała - Podstarszego Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp., pani Katarzyna Korycka - Miejski Rzecznik Praw Przedsiębiorcy obiecała, że treść porozumienia zostanie dostarczona zainteresowanym. Wiele uwagi poświęcono również „dualnemu kształceniu”, a konkretnie samej nazwie. Twierdzono, że kształcenie dualne to nic innego, jak nauka przez pracę we współpracy ze szkołami, którą stosuje się od dawien dawna, a teraz tylko się medialnie nagłaśnia nowe hasło, aby podkreślić, że coś się robi. O konieczności przedstawienia modelu kształcenia dualnego zadecydował fakt, iż pomimo Ministerialnego planu o wprowadzeniu tego systemu, nadal nie wiele o nim wiadomo. Podkreślano w tej sytuacji to, że rzemiosło oraz kształcenie w rzemiośle ma swoje wieloletnie – wiekowe tradycje. Od wielu lat stosuje się kształcenie w tym systemie, i to z powodzeniem, jednak w ostatnim czasie reforma edukacji nie dała oczekiwanych korzyści – związanych z wykształceniem pracowników. Pracodawcy oczekują pracowników z umiejętnościami potrzebnymi na konkretnym stanowisku – tego uczy właśnie praktyka, którą zdobywa się u pracodawcy – mistrza szkolącego.

Miejmy nadzieję, ze wnioski z debaty umożliwią dostosowanie warunków pracy do potrzeb przedsiębiorców, a uzyskane informacje pomogą w ich rozwoju. Przedsiębiorcy na pewno oczekiwaliby głębszych zmian, na które miejscowe władze nie mają bezpośredniego wpływu, ale na pewno mogą one przekazywać wnioski z takich spotkań posłom, senatorom i władzom centralnym. Rzemiosło i przedsiębiorcy oczekują przede wszystkim prostego, czytelnego i stabilnego prawa. Oczekują od urzędów wsparcia, a nie tylko straszenia i karania.

RyM

Dodaj komentarz