Platyna dla Józefa

17 października w Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp. obchodzony był Dzień Rzemiosła - 2015 upamiętniający 70 lat działalności rzemiosła na ziemi gorzowskiej. Z tej okazji wręczane były odznaczenia dla rzemieślników i osób zasłużonych dla środowiska rzemieślniczego. Jednym z odznaczonych był Józef Zieliński, ale z powodu nieobecności nie mógł odebrać medalu. Zarząd Cechu skorzystał z możliwości stworzonej przez Władze Witnicy i na Uroczystej Sesji Rady Miejskiej 10 listopada wręczono jedno z najwyższych odznaczeń rzemieślniczych - Platynowy Medal im. Jana Kilińskiego dla Pana Józefa. Dekoracji odznaką i wręczenia medalu dokonała Bożena Cichocka – Wiceprezes Izby Rzemiosła i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp. po odczytaniu laudacji przez Podstarszego Cechu Ryszarda Migdała.

Józef Zieliński - urodził się 10 marca 1926 roku w miejscowości Lebiedzie, woj. warszawskie. Ojciec Pana Józefa również był rzemieślnikiem – był kowalem. Pan Józef pierwsze kroki w rzemiośle stawiał u ojca – w kuźni. Zajmował się między innymi wytwarzaniem toporków strażackich i młotków.

Do Witnicy przyjechał w 1957 roku, a pierwsze roboty wykonywał w gorzowskim Ursusie, potem w witnickim POM-ie. Prowadził instalatorstwo sanitarne, początkowo sam, potem prowadził firmę rodziną wspólnie z synami: Januszem i Aureliuszem. Niemalże całe życie poświęcił rzemiosłu i jest jedną z najbardziej znanych postaci starszego pokolenia, związanych z gminą Witnica.

Członkiem Cechu jest od 1 grudnia 1957 roku. W trakcie swej działalności działa aktywnie na rzecz organizacji rzemieślniczych. Czterokrotnie był Członkiem Zarządu Cechu, a w kadencji 1971 - `73 był nawet Podstarszym Cechu oraz pełnił funkcję Skarbnika w kadencji 1987 – `91. W trakcie swej działalności wyszkolił wielu uczniów, za co otrzymał srebrną i złotą Odznakę za szkolenie uczniów w rzemiośle. W Izbie Rzemieślniczej był członkiem komisji egzaminacyjnej, a także w latach 1991 - `99 był członkiem Rady Izby.

Pan Józef był aktywny także w środowisku witnickim. 29 października 1985 r. na zebraniu ogólnym w Witnicy, w którym uczestniczy 130 rzemieślników, staje na czele dziesięcioosobowej Komisji Organizacyjnej Cechu Rzemiosł Różnych w Witnicy. Niestety zielonogórska Izba Rzemieślnicza nie wyraziła zgody na utworzenie cechu. Za to cztery lata później powstaje Sekcja Terenowa Rzemiosła w Witnicy, z listy której zostaje w wyborach samorządowych, wybrany na radnego Rady miasta i Gminy Witnica na lata 1990 - `94. Radnym był w sumie przez cztery kadencje – jeszcze wcześniej trzy kadencje w Radzie Narodowej. Był również przez dwie kadencje ławnikiem sądowym.

Pan Józef w dalszym ciągu czuje się związany z rzemiosłem, pomimo tego, iż jest już na emeryturze, nadal jest członkiem naszej organizacji. Od 1 lipca 2009 roku jest honorowym członkiem Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp. Za swoją pracę i działalność otrzymał wiele medali i odznaczeń. Oprócz wymienionych już medali za wyszkolenie uczniów, otrzymał odznaczenia państwowe i obecnie posiada niemalże wszystkie odznaczenia rzemieślnicze: Honorową Odznakę Rzemiosła, srebrny i złoty Medal im. Jana Kilińskiego.

Panu Józefowi serdecznie gratulujemy, a ponieważ 10 marca Pan Józef skończy 90 lat, więc już teraz składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia i pogody ducha.

RyM

Cechowy słowniczek:

Ponieważ dla wielu osób nieznane są pojęcia Starszy Cechu, Podstarszy Cechu, więc wyjaśniam, że odpowiednikiem Starszego Cechu w innych organizacjach jest Prezes, Przewodniczący i odpowiednio Podstarszy Cechu – Wiceprezes, Wiceprzewodniczący.

Zapraszamy do odwiedzania naszej nowej strony internetowej: http://cech-gorzow.pl

 

 

 

Dodaj komentarz