„Nowinianki” odznaczone

Październik od wielu lat, poświęcony jest ludziom starszym. W miesiącu tym podejmowane są różne działania w środowiskach lokalnych, które przynoszą seniorom radość oraz chwilę zapomnienia o bólu i zmartwieniach, a także pozwalają im aktywnie włączyć się w życie swojej Małej Ojczyzny. 17 października w Sali Wiejskiej w Nowinach Wielkich, odbyła się zabawa taneczna z okazji Dnia Seniora. Organizatorem było działające w wiosce od kilku miesięcy Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Zorganizowano spotkanie przy kawie ciasteczkach i wesołej muzyce. Z inicjatywy Przewodniczącego pana Ludwika Lipińskiego, przy współpracy i dofinansowaniu Rady Sołeckiej oraz dzięki wspaniałym sponsorom, wszyscy seniorzy wspólnie bawili się i miło spędzali wieczór. Były smaczne ciasta przygotowane przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich. Bigos przygotowała jedna z mieszkanek - Danusia Sierakowska. Wspaniała, niezastąpiona młodzież usługiwała starszym - poważnym paniom i panom podczas ich Dnia Seniora. Na spotkanie przybyła także pani poseł Krystyna Sibińska, panowie Przewodniczący i Zastępca Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów z Gorzowa Wlkp. i seniorzy z wioski.

Hitem, a zarazem wielką niespodzianką wieczoru było wręczenie odznaczenia za wieloletnie (piętnastoletnie) propagowanie kultury wiejskiej i wielokrotne występy na scenach w gminie, w powiecie, kraju i za granicą dla Zespołu Śpiewaczego „NOWINIANKI”. 

Sołtys Grażyna Dudek z okazji piętnastolecia istnienia zespołu, przygotowała wniosek o odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, a pani Krystyna Sibińska zawiozła go do Warszawy - do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i pani poseł Krystyna Sibińska wspólnie z panią sołtys Grażyną Dudek zrobiły wspaniałą niespodziankę „Nowiniankom”. Odznakę odebrały panie: Zosia, Irena i Danusia, które jako emerytki śpiewają w zespole.

Podczas części artystycznej, śpiewała najstarsza seniorka z Nowin Wielkich pani Helena Ostałowska. Paweł i Ola urozmaicili uroczystość swoimi pięknymi głosami, a Zosia przeczytała kilka humorystycznych wierszy poświęconych ludziom w cudownej jesieni życia. Później zagrała orkiestra, którą zasponsorowali Józef Drozda i Zbigniew Kołoszyc. Seniorom nie przeszkadzały bolące stawy i mięśnie, bo podczas tańca mieli prawdziwą rehabilitację.

Panie z zespołu bardzo się cieszą z takiego wyróżnienia, a wszyscy emeryci i renciści składają serdeczne podziękowania organizatorom i sponsorom za zorganizowanie wspaniałej zabawy.

Wykorzystano materiały ze strony: „NOWINYsąWIELKIE” - RyM

Dodaj komentarz