Zeszyty Witnickie

Zeszyty Witnickie - okno do wiedzy o "Małej Ojczyźnie"

 

Na uroczystej sesji Rady Miejskiej zwołanej z okazji Narodowego Święta Niepodległości, zaprezentowany został pierwszy numer „Zeszytów Witnickich”.

 

Dobrym powodem do ich powstania jest 70-lecie polskiej administracji na Ziemiach Zachodnich – w tym 70-lecie polskiej Witnicy. Wiele w tym czasie przeżyliśmy, wiele dowiedzieliśmy się o naszych poprzednikach. Jest zatem o czym opowiadać, jest o czym pisać i warto to opublikować. „Zeszyty Witnickie” to pismo upowszechniające wiedzę o mieście i gminie. Jego wydawcą jest Miejska Biblioteka Publiczna w Witnicy, a redagują go Władysław Wróblewski (red. nacz.) i Sylwia Ławniczak-Karbowiak. Lucyna Królicka, instruktor plastyki w domu kultury, jest autorem okładki. Umieszczony na niej rysunek ma charakter symboliczny. Przedstawia fragment witnickiej kamienicy z „oknem do wiedzy o Małej Ojczyźnie”.
Wydawnictwo jest nieregularnikiem. Będzie się ukazywać tak często, jak na to pozwolą możliwości wydawcy i płodność autorów. Będą w nim zamieszczane teksty poświęcone różnym dziedzinom życia, np. historii, przyrodzie, gospodarce i kulturze fizycznej. Znajdą się  wśród nich teksty napisane specjalnie dla „Zeszytów” oraz przedruki z publikacji, które nie są dobrze znane witniczanom. Nie będą publikowane relacje z bieżących wydarzeń oraz aktualna publicystyka i teksty polityczne.

Najpierw historia
Z okazji 70-lecia polskiej Witnicy ten i dwa następne numery będą poświęcone historii. W pierwszym zeszycie umieszczone zostały cztery teksty. Artykuł archeologa Stanisława Sinkowskiego opowiada o osadnictwie pradziejowym i średniowiecznym na terenie naszej gminy. Pierwsze ślady człowieka w naszej okolicy pochodzą z paleolitu. Również naszej gminy dotyczy intrygujący fragment dokumentu margrabiego brandenburskiego Albrechta III. Mówi on o „wykopywanych garnkach” i jest to prawdopodobnie najstarszym zapisem o znaleziskach archeologicznych na terenie dzisiejszej Polski.

„Z dziejów witnickiego rynku” Zbigniewa Czarnucha mówi o centrum miejscowości. Przed setkami lat jej życie społeczne ogniskowało się wokół sacrum i profanum – kościoła i karczmy.

Doktor Ksymena Filipowicz-Tokarska przybliża czytelnikom postać Ireny Dowgielewicz (Górskiej), autorki pięknej, choć nieco zapomnianej powieści „Krajobraz z topolą”. Jej akcja toczy się tuż po wojnie w Topolnicy – czyli naszej Witnicy. „Krajobraz” zawiera wiele smaczków charakteryzujących miasteczko i działającą w nim fabrykę mebli w pionierskich, powojennych latach.

Artykuł Władysława Wróblewskiego „W służbie historii” poświęcony jest zmarłemu w tym roku podpułkownikowi Czesławowi Chmielewskiemu, twórcy Muzeum Chwały Oręża Polskiego. Pułkownik odszedł na „Wieczną Wartę”, ale Jego dzieło żyje.

Dwa następne numery będą zawierać biografię pierwszego witnickiego bibliotekarza Adama Dekarczyka i wspomnienia naszych pionierów. „Zeszyty Witnickie” można wypożyczyć w bibliotekach, wkrótce na stronie internetowej biblioteki ukaże się ich wersja elektroniczna.

Władysław Wróblewski
Sylwia Ławniczak-Karbowiak

Dodaj komentarz