70-lecie Rzemiosła Gorzowskiego

Dzień Rzemiosła - 2015 upamiętniający 70 lat działalności rzemiosła na ziemi gorzowskiej zorganizowany został w sobotę, 17 października przez Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp. i rozpoczął się o godzinie szesnastej zamówioną w intencji rzemiosła mszą św. w gorzowskiej katedrze. Po mszy św. przy dźwiękach muzyki marszowej nastąpił przemarsz ulicami do Domu Rzemiosła.

Starsza Cechu Bożena Cichocka powitała zaproszonych gości i rzemieślników. Powitała m.in.: Wojewodę Lubuską -  Katarzynę Osos, Sekretarza Miasta Gorzowa Wlkp. - Agnieszkę Stanisławską, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp. - Roberta Surowca, Posłankę Krystynę Sibińską, Przewodniczącego Rady Powiatu i Prezesa ZUS - Romana Króla, Zastępcę burmistrza z Witnicy - Przemysława Jocza, Prezesa Izby Rzemieślniczej w Gorzowie Wlkp. - Stanisława Koleśnika, dyrektora Izby – Karola Mazura, byłego dyrektora Izby – Feliksa Witkowskiego

Po powitaniu Starsza poprosiła o chwilę ciszy, aby uczcić pamięć zmarłych rzemieślników. Po wystąpieniu Starszej, prowadzący Ryszard Migdał przedstawił krótką historię minionych 70 lat rzemiosła na terenie Gorzowa i okolic. Następnie głos zabierali zaproszeni goście. Następnie przystąpiono do wręczania odznaczeń, ale zanim to nastąpiło prowadzący poinformował jeszcze o przyznanych już odznaczeniach z inicjatywy Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. pana Jacka Wójcickiego. We wrześniu, podczas otwarcia Laboratorium w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gorzowie Wlkp. wręczone zostały Odznaki Honorowe za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej dla rzemieślników: Bożena Cichocka, Jan Frank, Roman Kaźmierczak, Jan Kordacz, Tomasz Migdal i Erhard Szypiórkowski.

Natomiast podczas uroczystości 70-lecia medalami udekorowane zostały trzy sztandary i trzydzieści osób z 32, którym odznaczenia zostały przyznane. Pierwszy udekorowany Platynowym Medalem im. Jana Kilińskiego został sztandar Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp. Aktu dekoracji medalem dokonał Prezes Izby Stanisław Koleśnik.

Również Platynowe Medale im. Jana Kilińskiego otrzymało jedenaście osób - między innymi: Stanisław Drozd i Józef Zieliński (nieobecny) z Witnicy, Małgorzata Torzewska-Szczebiot – Członek Zarządu, Jadwiga Lipińska – dyr. Biura Cechu.

Złotymi Medalami im. Jana Kilińskiego udekorowane zostały sztandary dwóch szkół: Zespołu Szkół Gastronomicznych i Zespołu Szkół Mechanicznych w Gorzowie Wlkp.

Złotymi Medalami im. Jana Kilińskiego uhonorowano również 11 osób w tym: Mariusza Chojnackiego, Włodzimierza Antkowiaka, Piotra Nowickiego i Bolesława Studenckiego – Członkowie Zarządu, Jana Głuszczaka - pracownik Biura Cechu.

Wręczono również Srebrne Medale im. Jana Kilińskiego dla dziesięciu osób i otrzymali je między innymi: Jacek Stojanowski z Witnicy, Maciej Chmielewski – Członek Zarządu, Łucja Lisek - pracownik Biura Cechu. 

Rada Miasta przyznała Odznaki Honorowe Miasta Gorzowa Wlkp. następującym osobom: Jadwidze Lipińskiej, Janinie Kerker i Erhardowi Szypiórkowskiemu. Dekoracji dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp. Robert Surowiec.

Po wręczeniu odznaczeń przemawiali jeszcze zaproszeni goście. Wystąpił także Włodzimierz Antkowiak, który zabrał głos w imieniu odznaczonych i złożył podziękowania za odznaczenia, a pracownicy Cechu wręczyli gościom i rzemieślnikom pamiątkowe statuetki.

17 października imieniny obchodzą Małgorzaty, a ponieważ na sali obecne były trzy panie o tym imieniu, złożono solenizantkom życzenia i odśpiewano tradycyjne „Sto lat”.

Prowadzący na zakończenie złożył podziękowania dla Pani Dyrektor Jadwigi Lipińskiej oraz pozostałych pracowników Biura Cechu za trud i wysiłek, jaki włożyli w przygotowanie tej imprezy.

Resztę wieczoru można było spędzić rozmawiając przy stołach i taktach muzyki w wykonaniu zespołu ACT.

Bogatą fotorelację z imprezy można obejrzeć na nowej stronie internetowej: cech-gorzow.pl w zakładce „Galeria” – „70-lecie Rzemiosła Gorzowskiego (2015)”. Na tej stronie można również obejrzeć zdjęcia z innych imprez, które miały miejsce m.in. w witnickim gimnazjum – Targi Zawodów.

RyM

Dodaj komentarz