Bezpłatne szkolenie

Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) – jako instytucja wspierająca rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) oraz Kostrzyńskie Centrum Wspierania Biznesu ma przyjemność zaprosić Państwa na bezpłatne szkolenie pt. „Obierz kurs na rozwój – fundusze Unii Europejskiej dla przedsiębiorców”.

 

Celem szkolenia jest przedstawienie aktualnego stanu dostępnych źródeł publicznych finansowania działań rozwojowych w przedsiębiorstwach.

 

Szkolenie kierowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które planują realizację działań rozwojowych.

Podczas szkolenia uczestnicy poznają dostępne źródła finansowania działalności, zasady ubiegania się o dofinansowanie, terminy konkursów oraz instytucje, w których należy szukać informacji o dofinansowaniu. W szczególności uczestnicy dowiedzą się:

 

  1. Jakie kierunki rozwoju będą dominowały w okresie programowania 2014 – 2020?

  2. Jakie przedsięwzięcia można będzie sfinansować z udziałem wsparcia unijnego?

  3. Na jakie wsparcie liczyć mogą przedsiębiorcy i osoby chcące założyć działalność gospodarczą?

  4. Gdzie szukać informacji o dostępnych środkach finansowych?

 

Szkolenie poprowadzi pani Małgorzata Gajewska -od 12 lat związana z tematyką funduszy unijnych, najpierw jako urzędnik samorządowy wdrażający Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego i tworzący procedury wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, a następnie jako Menedżer projektów wdrażanych przez przedsiębiorstwa i instytucje publiczne (przygotowała i rozliczyła ponad 100 projektów inwestycyjnych) i trener biznesu specjalizujący się w szkoleniach z zakresu opracowywania biznes planów, studiów wykonalności, analiz finansowych oraz zarządzania i rozliczania projektów unijnych (zrealizowała ponad 650 godzin szkoleniowych). Współautorka książki pt. „Fundusze Unii Europejskiej 2007 - 2013 poradnik małego i średniego przedsiębiorcy, współautorka ponad 10 opracowań i raportów ewaluacyjnych dotyczących tematyki unijnej, współautorka i ekspert w 8 strategiach rozwoju podmiotów publicznych szczebla lokalnego, regionalnego i krajowego.

Szkolenie odbędzie się dnia 18 listopada 2015 r. w godzinach 9.00 – 16.00 w Kostrzynie nad Odrą, miejsce szkolenia: Europejskie Centrum Spotkań Seniorów i Osób Niepełnosprawnych oraz Kostrzyńskie Centrum Wspierania Biznesu w Kostrzynie nad Odrą, ul. Fabryczna 5.

Podczas szkolenia uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe, a po szkoleniu – zaświadczenie o uczestniczeniu w szkoleniu.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

W celu rezerwacji miejsca dla Państwa Firmy, uprzejmie prosimy o imienne potwierdzenie

do 13 listopada 2015r. i przyjęcia naszego zaproszenia pod numerem telefonu :

(95) 75 21 775 oraz e-mail: kcwb.kregielnia@gmail.com

Serdecznie zapraszamy !

Dodaj komentarz