Szkolenie z podróży służbowych

W piątek 23 października Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) – jako instytucja wspierająca rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz Kostrzyńskie Centrum Wspierania Biznesu zorganizowało bezpłatne szkolenie połączone z warsztatami – „Podróże służbowe w praktyce – aspekty prawne i podatkowe”.

Celem szkolenia było kompleksowe zapoznanie uczestników z najważniejszymi instytucjami Prawa pracy od strony praktycznej, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji spornych, które najczęściej rozpatrywane są przez Sądy pracy. Podczas szkolenia uczestnicy poznawali skuteczne narzędzia pozwalające na zabezpieczenie interesu pracodawcy, a także skuteczne i zgodne z prawem metody egzekwowania obowiązujących przepisów. Podczas szkolenia omówione zostały także ostatnie zmiany w przepisach. Szkolenie skierowane było do przedsiębiorców, pracowników działów kadr, pracowników biur rachunkowych oraz wszystkich osób, które w swojej codziennej pracy stykają się ze stosowaniem prawa pracy. Podczas szkolenia uczestnicy zdobyli wiedzę dotyczącą teorii i praktyki związanej ze stosowaniem podstawowych instytucji Prawa pracy, nauczą się jak należy interpretować sporne przepisy, jak zabezpieczyć materiał dowodowy na wypadek ewentualnych sporów na gruncie Prawa pracy, a nadto w jaki sposób tworzyć dokumentację towarzyszącą umowie o pracę i umowom cywilnoprawnym. W trakcie szkolenia uczestnicy mogli również rozwiązywać rozmaite stany faktyczne zaczerpnięte z autentycznych procesów sądowych oraz pracować na wzorach umów i dokumentów.

Szkolenie poprowadziła pani Maja Grzegorczyk wykładowca PFP, radca prawny, specjalista prawa pracy, trener z wieloletnim doświadczeniem, które przekłada się na umiejętność przystępnego przekazywania i wyjaśniania skomplikowanych zagadnień prawnych. Udział w szkoleniu był bezpłatny.

 

Bożena Gęzikiewicz

Kostrzyńskie Centrum Wspierania Biznesu

Dodaj komentarz