ROZWÓD I PODZIAŁ MAJĄTKU A PRAWO NAJMU KOMUNALNEGO

W Polsce coraz więcej małżeństw kończy się rozwodem.Jest to tendencja ogólnoeuropejska i ogólnoświatowa – trudno z tym dyskutować.

Podział majątku jest kolejnym postępowaniem, które – obok postępowań dot. władzy rodzicielskiej i kontaktów z dziećmi – szczególnie mobilizuje uczestników do aktywnego współdziałania z adwokatem.

Niedocenianym przez uczestników - w zakresie wartości - bywa prawo najmu. Dokładniej chodzi o prawo najmu komunalnego.

Co to takiego? Lokalem komunalnym jest mieszkanie wynajmowane przez gminę mieszkańcom tej gminy, których dochód nie pozwala na zakup bądź wynajęcie lokalu na tzw. wolnym rynku.

Plusem dla tych osób jest to, że stawka czynszu w takim – należącym do zasobu gminu lokalu – jest regulowana. Jej wysokość jest korzystniejsza aniżeli czynszu na rynku komercyjnym.
Prawo do ubiegania się o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego z gminnego zasobu ma każdy mieszkaniec gminy niemający zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych, mający niskie dochody – tak potwierdził chociażby Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w wyroku z dnia 2 czerwca 2011 r., II SA/Go 239/11.

Dopóki pomiędzy małżonkami układa się dobrze, to nie zwracają oni uwagi na temat prawa najmu lokalu komunalnego. Owszem płacą niższy czynsz – to cieszy – ale właściwie ten lokal nie jest przecież do końca ich - po prostu tam mieszkają.

A co gdy dochodzi do rozwodu? Kto ma zamieszkać w najmowanym lokalu? Jak dokonać podziału takiego lokalu – dokładniej prawa najmu takiego lokalu.

Częstym rozwiązaniem jest przyznanie takiego prawa najmu na rzecz jednego z byłych małżonków z obowiązkiem dokonania spłaty drugiego.

Ale jak obliczyć wartość takiego lokalu. Ile ten jeden z byłych małżonków ma zapłacić temu drugiemu?

Można to obliczyć. Otóż wartość prawa najmu lokalu komunalnego stanowi różnica między czynszem wolnym, a czynszem regulowanym, z uwzględnieniem - w konkretnych okolicznościach sprawy - okresu prawdopodobnego trwania stosunku najmu.

Brzmi skomplikowanie - co to oznacza?

Najlepiej wyjaśnię to na przykładzie:

Załóżmy, że byłym małżonkom przysługuje prawo najmu lokalu mającego np. 36 m2 za którego najem płacili 270,00 złotych miesięcznie. Ustalenie wartości należnych spłat jednego z byłych małżonków na rzecz drugiego nastąpi w ten sposób, że kwota 270,00 złotych zostanie odjęta od hipotetycznej kwoty płaconej na wolnym rynku np. 500,00 złotych. Różnica w wysokości 230,00 złotych zostanie pomnożona przez 12 miesięcy tj. 2.760,00 złotych, a dana kwota przez okres prawdopodobnego trwania stosunku najmu np. 10 lat.

Tak ustalona kwota 27.600,00 złotych po podziale przez dwa – zakładając, iż udziały byłych małżonków w majątku są równe – wskaże wysokość należnej spłaty tj. 13.800,00 złotych.
Jest to kwota, którą były małżonek na rzeczy, którego przyznano prawo najmu winien zapłacić na rzecz drugiego.

Jak widać najem komunalny ma wartość!

Autor:

Adwokat Paweł Wróblewski

Kbz. Adwokaci

Kancelaria w Kostrzynie nad Odrą

ul. Sikorskiego 16 (Rondo I piętro)

66-460 Kostrzyn nad Odrą

tel.: +48 602 285 053

tel.: +48 95 735 00 21

www.kbz24.com


 

Dodaj komentarz