Porozumienie ze strażakami podpisane!

Burmistrz Dariusz Jaworski podpisał dziś porozumienie z Ochotniczą Strażą Pożarną w Witnicy. Obie strony zadeklarowały dalszą, zgodną współpracę.

Podpisany dzisiaj dokument kończy niepotrzebny spór o zasady użytkowania pomieszczeń w Regionalnym Centrum Ratownictwa przez strażaków i obronę cywilną. Porozumienie parafowali Burmistrz Dariusz Jaworski i prezes OSP w Witnicy Fryderyk Popyk. – Cieszę się, że udało nam się znaleźć rozwiązanie zaakceptowane przez obie strony. Chcemy współdziałać dla poprawy bezpieczeństwa mieszkańców naszej Gminy i sprawnego działania systemu przeciwpożarowego – mówi Burmistrz Dariusz Jaworski. Również strażacy czują się usatysfakcjonowani. – Chcemy zająć się tylko i wyłącznie realizacją zadań statutowych oraz podnoszeniem swojej gotowości operacyjno – technicznej. Oferujemy lojalną współpracę na rzecz ochrony przeciwpożarowej i zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta i Gminy Witnica – deklaruje Prezes Fryderyk Popyk.

Obie strony uzgodniły, że sala szkoleniowa, aneks kuchenny i taras będą współużytkowane przez OSP Witnica oraz służby Urzędu Miasta odpowiedzialne za ochronę przeciwpożarową i obronę cywilną. Decyzję o udostępnieniu sali szkoleniowej będzie podejmować OSP po uzyskaniu zgody Burmistrza, Zastępcy Burmistrza lub Sekretarza. Bieżące utrzymanie pomieszczeń weźmie na siebie Gmina. Burmistrz anulował też wypowiedzenie nieodpłatnego użyczenia pomieszczeń RCR. Porozumienie jest aneksem do umowy nieodpłatnego użyczenia i weszło już w życie.

 

 

Dodaj komentarz