XXXIII Ogólnopolskie Dni Pszczelarza

Miesiąc wrzesień to czas by zakończyć przygotowanie pszczół na okres zimowania. Pszczoły powinny już być zakarmione i wyleczone z warrozy. Jedynie te, które teraz wróciły z późnych pożytków są intensywnie przygotowywane do zimy. Jeszcze można łączyć słabe rodziny lub rodziny, które w jakiś sposób straciły królową, by dać im szanse na przezimowanie. Lepiej jest zimować rodzinę bardzo silną i zdrową, która bez problemu przezimuje, aniżeli słabą, a w szczególności bez matki, która na przezimowanie nie ma szans. Łączenie rodzin można wykonywać jeszcze bez problemu w październiku a przy sprzyjającej słonecznej pogodzie nawet na początku listopada. We wrześniu i październiku przy słonecznej pogodzie w południe, pszczoły jeszcze latają za pyłkiem kwiatowym i wodą, oraz zbierają nektar jeżeli wstępuje. Uzupełniają jeszcze zapasy w gnieździe na zimę i wiosenny rozwój. Zapas pokarmu jaki zużywa jedna pszczoła na przezimowanie to jedna komórka miodu i pół komórki pierzgi (pszczeli chleb). Natomiast cała rodzina potrzebuje na zimę od ośmiu do piętnastu kg zapasu pokarmu miodu i jedną ramkę pierzgi wyprodukowanej z pyłku kwiatowego. Nie zależnie od prac w pasiekach przygotowujących pszczoły na zimę, pszczelarze biorą udział w szkoleniach, konferencjach i wielu innych uroczystościach. Członkowie Naszego Koła z pszczelarzami z innych kół, oraz Zarząd Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Gorzowie Wielkopolskim wraz ze Sztandarami, w dniu 12.09.2015 r. uczestniczyli w XXXIII Ogólnopolskich Dniach Pszczelarza, które odbyły się w Wałczu. Główne uroczystości rozpoczęły się przemarszem Pocztów Sztandarowych ze Sztandarami i licznie przybyłych delegacji wraz z zaproszonymi gośćmi ulicami miasta. Sztandary reprezentowały Regionalne, Wojewódzkie Związki Pszczelarskie oraz Kół Pszczelarzy zrzeszone w tych organizacjach. Wśród delegacji była grupa pszczelarzy z Białorusi, Ukrainy, Niemiec i Węgier. Po mszy św. w intencji pszczelarzy i oficjalnym otwarciu, wystąpieniu gości i wręczeniu odznaczeń państwowych, medali i wyróżnień związkowych, uczestnicy udali się do stoisk wystawowych. Na stoiskach prezentowany był dorobek pszczelarstwa tradycyjnego jak i nowoczesne linie technologiczne do pozyskiwania produktów pszczelich. Nie obyło się bez degustacji, a przy okazji do wyrażenia swych doświadczeń i spostrzeżeń pomiędzy pszczelarzami z rożnych regionów Polski. Można było dokonać zakupów różnego sprzętu pszczelarskiego, jak i złożyć zamówienia u producentów na ule i sprzęt pszczelarski w ramach refundacji korzystających z programów wsparcia na rok 2015/2016. Po udanych spotkaniach ze znajomymi i dokonanych zakupach, oraz wysłuchanych wykładów na zorganizowanej konferencji pszczelarskiej, udaliśmy się do zaprzyjaźnionego pszczelarza na ziemi wałeckiej. Rodzina i pszczelarz przyjęli nas gościnie, oprowadzili po swym gospodarstwie pszczelarskim, a finałem była wspólna biesiada pszczelarska. A atrakcji było co niemiara, odbyły się zawody w kilku dyscyplinach z nagrodami za pierwsze miejsce. Były sportowe strzelanie z wiatrówki, rzut podkową do celu, pchnięcie kulą oraz przeciąganie liny. Atmosfera była bardzo wesoła i sportowa, uczestnicy chętnie brali udział w rożnych konkurencjach. Niektóre konkurencje zostały rozstrzygnięte w dogrywkach, zabawa trwała do późnych godzin wieczornych. W biesiadzie uczestniczyło sto osób z pięciu kół naszego związku. Spotkanie i wycieczka pozwoliła wymienić doświadczenia między uczestnikami. Jeden z naszych kolegów Kazimierz Gazda otrzymał puchar za pierwsze miejsce w przeciąganiu liny co nas bardzo cieszy z aktywności pszczelarzy i dobrej zabawy. W najbliższym czasie koło pszczelarzy organizuje jesienne spotkanie przy ognisku członków związku z rodzinami na podsumowanie minionego sezonu. Zachęcamy do odwiedzania naszej wystawy zabytkowych uli i sprzętu, które są udostępniane do zwiedzania na stałej ekspozycji na terenie SKANSENU-PASIEKI DYDAKTYCZNO-HODOWLANEJ – Mini Muzeum Pszczelarstwa na Osiedlu Warniki. Jednocześnie informujemy, że jest możliwe odwiedzanie w grupach zorganizowanych po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu i uzgodnieniu terminu pod nr 880439941 i indywidualnie w czasie obecności pszczelarza na terenie skansenu - wstęp bezpłatny zapraszamy.

 

Romana i Marian Grzywacz

 

Dodaj komentarz