Lubuskie Święto Chleba w Bogdańcu

Już po raz dwudziesty w niedzielę, 23 sierpnia 2015 r. odbyły się obchody Lubuskiego Święta Chleba w Bogdańcu. Imprezę od lat organizują wspólnie Gmina Bogdaniec oraz Izba Rzemiosła i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp. Święto Rzemieślników z branży piekarskiej, cukierniczej i młynarskiej jest okazją do zapoznania się z produktami, które prezentują firmy wystawiające się w pasażach.

Święto Chleba tradycyjnie rozpoczęło się uroczystą Mszą Świętą w Kościele Parafialnym w Bogdańcu. W mszy udział biorą mieszkańcy, zaproszeni goście i Starszyzna Cechowa. Dla podkreślenia rangi uroczystości Starszyzna występuje w togach. Po mszy wszyscy z wieńcami, sztandarami w barwnym korowodzie, eskortowani przez radiowóz policyjny, przy dźwiękach muzyki granej przez hejnalistów z miejscowego Nadleśnictwa, udają się na plac przy Muzeum Lubuskim im. Jana Dekerta. A tam już czekają rozstawione namioty i spora rzesza mieszkańców i przybyłych gości na tę uroczystość.

Pod egidą Izby Rzemiosła i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp. swoje produkty prezentowali:

 1. PIEKARNIA Kariny i Leszka Wojtkowiaków z Bogdańca
 2. PIEKARNIA „BOCHENEK” Janiny i Ernesta Szczepańskich z Deszczna
 3. PIEKARNIA BAGIETKA Marka Jackowskiego z Kostrzyna nad Odrą
 4. PIEKARNIA „MIKA” Andrzeja Udzieli z Kowalowa
 5. PIEKARNIA „BUKOWIANKA” CHŁOPSKA MASARNIA – WIEJSKA PIEKARNIA Władysława Gizy z Żagania
 6. Cukiernia „ELŻBIETA”  Elżbiety Swatkowskiej z Gorzówa Wlkp.
 7. WYTWÓRNIA LODÓW „ KOMAGES” Jana Kowalewskiego z Janczewa
 8. WYTWARZANIE WATY CUKROWEJ Franciszka Ożóg z Gorzowa Wlkp.
 9. KUCHNIA POLOWA Edwarda Szczepaniaka

Podczas jubileuszowego Święta w Bogdańcu przedsiębiorcy od wielu lat współpracujący z Izbą oraz z Gminą zostali uhonorowani statuetkami w podziękowaniu za wieloletnią współpracę. Piekarnia Pana Leszka i Kariny Wojtkowiak z Bogdańca – jak co roku upiekła chleb oraz udekorowała ołtarz w Kościele Parafialnym w Bogdańcu. Piekarnia Bagietka Pana Marka Jackowskiego z Kostrzyna nad Odrą - prezentowała bogatą ofertę swoich wyrobów. Podobnie Piekarnia Bochenek z Deszczna w tym roku również swoją obecnością uświetniła imprezę. Tegoroczny pokaz wyrobów piekarskich i cukierniczych, prezentowanych podczas imprezy, wzbudził wielkie zainteresowanie wśród odwiedzających oraz, jak zwykle nadał wyjątkowego wyrazu.

Kulminacyjną częścią porządku obrad dla rzemiosła tej uroczystej imprezy, było złożenie ślubowania na sztandar rzemieślniczy przez absolwentów w zawodzie Piekarz i Cukiernik, zwanego Wyzwoleniem czeladników. Do tej zaszczytnej ceremonii wybrani zostają wybitni adepci, którzy reprezentują całe uczniowskie środowisko z branży piekarniczej. Rzemieślnicy kładą duży nacisk na kultywowanie tradycji, kształtowanie charakterów młodych rzemieślników i jakość świadczonych przez nich usług. Rzemiosło jest siłą napędową gospodarki i stanowi o wysokiej jakości oraz prestiżu przedsiębiorstw.

W tym roku zaszczytu Wyzwolenia czeladników dostąpili:

 • Julita Bogusz – cukiernik, mistrz szkolący Jacek Różycki

 • Ewa Cwojdzińska – cukiernik, mistrz szkolący Jan Frank

 • Kamil Renk – piekarz, mistrz szkolący Erhard Szypiórkowski

 • Michał Kulesza – piekarz, mistrz szkolący Leszek Wojtkowiak

 

Młodzi Czeladnicy aktywnie uczestniczący w Lubuskim Święcie Chleba, ślubując powtarzają słowa przysięgi odczytywanej przez Prezesa Izby Stanisława Koleśnika:

Uroczyście ślubuję dbać o honor rzemiosła i przestrzegać zasad etyki piekarstwa i cukiernictwa. Obiecuję podwyższać zdobyte kwalifikacje zawodowe dla dobra społeczności w której żyję, dla rozwoju całego rzemiosła i dobra własnego. Uroczyście ślubuję dochować wierności wielowiekowych tradycji rzemieślniczych.

 

Po złożonym ślubowaniu Prezes Izby dokonał pasowania uczniów szablą. Szabla im. Jana Kilińskiego jest najwyższym odznaczeniem w Rzemiośle przyznawanym dla osób i rzemieślników szczególnie zasłużonych na rzecz rzemiosła polskiego.

Tradycją stało się również obdarowanie wyzwalanych czeladników nagrodami za szczególne osiągnięcia w trakcie nauki. Tak doskonałe wyszkolenie uczniów, prezentujących godnie swojego pracodawcę należy potraktować w sposób szczególny. Jest to więc wyraz uhonorowania za zdobytą wiedzę i umiejętności przez młodych adeptów sztuki cukierniczej i piekarniczej.

W tym roku fundatorami nagród byli:

Izba Rzemiosła i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp.,
Cech Rzemieślników i Pracodawców w Gorzowie Wlkp.,
oraz oczywiście Pracodawcy szkolący wyzwalanych czeladników:
Piekarnia-Cukiernia Jacka Różyckiego z Baczyny,
Piekarnia Leszka i Kariny Wojtkowiak z Bogdańca,
Cukiernia „Śnieżka” Jana Frank z Gorzowa Wlkp.,
Piekarnia Erharda Szypiórkowskiego z Gorzowa Wlkp.

 

Dziękujemy wszystkim wystawcom za obecność, za zaangażowanie, profesjonalne podejście a wszystkim odwiedzającym za okazywaną sympatię oraz chęć do wspólnego świętowania.

Już teraz zapraszamy za rok. Do zobaczenia w Bogdańcu.

Nina Rybak, RyM

Dodaj komentarz