Mandat za niewydanie paragonu lub brak kasy fiskalnej?

Stosowanie kasy fiskalnej wiąże się z przestrzeganiem określonych w przepisach obowiązków. Często ich niedopełnienie kończy się mandatem. Tylko w 2014 roku inspektorzy kontroli skarbowej z woj. wielkopolskiego nałożyli 2291 kar na łączną kwotę 638 000 zł. W 480 przypadkach przyczyną mandatu było nieprawidłowe wydanie paragonu fiskalnego nabywcy lub zaniechanie tej czynności. Przed karami uchroni m.in. poprawne ewidencjonowanie obrotu… Czyli jakie?

Nawet co 5 mandat za niewydanie paragonu

Nieprawidłowości ujawniane przez UKS w Poznaniu mają różne przyczyny. Najczęściej są to: nieewidencjonowanie sprzedaży, nieprawidłowe rejestrowanie obrotu, np. z pominięciem niektórych transakcji, nieposiadanie kasy rejestrującej przez podmioty, które powinny stosować tego typu urządzenia. W 2014 roku nałożono 2291 kar na łączną kwotę 638 000 zł. W pierwszym kwartale 2015 roku mandatem skończyły się 443 kontrole. Statystycznie nawet w co 5 przypadku jest to spowodowane niedopełnieniem obowiązku wydania nabywcy paragonu fiskalnego.

Z informacji udostępnionych przez poznański Urząd Kontroli Skarbowej wynika, że: „W postępowaniu mandatowym, w przypadku popełnienia czynu zabronionego mniejszej wagi, sprawca czynu zabronionego może zostać ukarany mandatem karnym w wysokości od 175 zł do 3.500 zł (w 2015 r.). Rozstrzygnięcie w sprawie może nastąpić w drodze nałożenia mandatu wyłącznie po spełnieniu dwóch przesłanek: osoba sprawcy i okoliczności wykroczenia skarbowego nie mogą budzić wątpliwości oraz nie może zachodzić potrzeba wymierzenia kary surowszej niż kara grzywny w granicach nieprzekraczających podwójnej wysokości minimalnego wynagrodzenia brutto.” Warto dodać, że średnia wartość nałożonego mandatu w województwie wielkopolskim wynosiła odpowiednio 278 zł w 2014 roku i 325 zł w pierwszym kwartale 2015 roku.

Jak prawidłowo wydać potwierdzenie zapłaty?

Pod pojęciem wydania paragonu, a więc dopełnienia obowiązku fiskalnego, należy rozumieć:prawidłowe zaewidencjonowanie transakcji na kasie rejestrującej, wydrukowanie rachunku, wyrwanie go z rolki oraz wydanie klientowi. Potwierdzenie zapłaty powinno zostać udostępnione nabywcy bez jego dodatkowych starań. Przepisy nie wskazują jednak na to, że osoba obsługująca kasę musi wręczyć paragon do ręki klienta.

- Ciekawym przypadkiem są samodzielne stanowiska kasowe, które umożliwiają konsumentom odebranie rachunku bez bezpośredniego udziału sprzedawcy. Urządzenia samoobsługowe są obecne w sklepach od kilku lat. Przyśpieszają obsługę i co warte podkreślenia, ich zastosowanie jest zgodne z przepisami - zaznacza Dariusz Wojciechowski, ekspert Polskiego Centrum Kas Fiskalnych w Poznaniu.

Rozwój technologii sprzedaży w służbie przedsiębiorców Dopełnienie każdego obowiązku fiskalnego to nie lada wyzwanie. Mandat można otrzymać za najmniejsze niedopatrzenie. Na szczęście postęp technologiczny idzie dziś w parze z licznymi udogodnieniami. Od kilku lat użytkownicy kas rejestrujących mogą korzystać z elektronicznej kopii paragonów, która pozwala na przechowywanie istotnych danych w formie cyfrowej. To nie tylko mniejsze koszty eksploatacji urządzenia, ale także działanie pro-ekologiczne.

- W branży fiskalnej regularnie pojawiają się nowości. Jakiś czas temu przełomem było pierwsze  urządzenie z ekranem dotykowym. Obecnie taką innowację zaproponował jeden z polskich producentów – Posnet. Kasa z mechanizmem drukującym umiejscowionym w taki sposób, że klient może samodzielnie odebrać paragon, to rozwiązanie rewolucyjne. Ponadto, ma szansę uchronić wielu przedsiębiorców przed mandatami - podkreśla Wojciechowski.

Kliencie, weź paragon!

Z czym kojarzy się wydawanie paragonów fiskalnych? Wielu przedsiębiorcom – z uciążliwym obowiązkiem. Co więcej, dla części klientów rachunek jest rzeczą zbędną. Płacą za towar lub usługę, otrzymują potwierdzenie zapłaty, a następnie wyrzucają wydruk z kasy do kosza.

- Świadomość społeczna się zmienia, ale nadal warto mówić o tym, czym jest paragon fiskalny. Dla nabywcy to oczywiście możliwość łatwego skorzystania z prawa do reklamacji lub zwrotu. Pamiętajmy jednak, że potwierdzenie zapłaty jest także świadectwem uczciwości przedsiębiorcy. Dowodzi legalności jego działań i zwiększa pewność, że nabyte towary lub usługi będą zgodne z umową - wskazuje ekspert PCKF.

Uzmysłowienie klientom znaczenia odbioru potwierdzenia zapłaty jest dziś jednym z celów działalności edukacyjnej Ministerstwa Finansów. Wystarczy wspomnieć o akcji „Weź paragon”, która co roku odbywa się w okresie ferii zimowych i wakacji. Wiąże się ona nie tylko z intensywniejszymi kontrolami przeprowadzanymi przez urzędników, ale także z chęcią budowania świadomości wśród obywateli.

Resort finansów na tym nie poprzestaje. Jeszcze w tym roku należy spodziewać się pierwszej edycji loterii paragonowej, która ma nagradzać konsumentów za to, że przywiązują wagę do odbierania rachunków. Pula wygranych ma obejmować samochody, tablety i notebooki. Wzięcie udziału w losowaniu będzie wymagało jedynie zarejestrowania na stronie loterii paragonu fiskalnego wystawionego na kwotę co najmniej 10 zł. Wyróżnieni mają zostać również przedsiębiorcy, którzy wydali zwycięskie dowody zakupu.

Start loterii zapowiedziano na jesień 2015 roku.

 

 

Adam Wagner

Dodaj komentarz