Znowu odnosi sukces

Znowu odnosi sukces

Uczeń witnickiego ,,Kopernika'' Artur Kłak w ubiegłym roku zajął II miejsce w wojewódzkim Konkursie Wiedzy BHP dla Pracowników Młodocianych, a w Finale XIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o zasadach BHP zajął VI miejsce. W tym roku powtórzył sukces i zajął II miejsce w wojewódzkim Konkursie, a 19 maja w Finale XV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o zasadach BHP dla uczniów z zakładów rzemieślniczych pn. „Bezpiecznie od startu”, zorganizowanym przez Związek Rzemiosła Polskiego oraz Państwową Inspekcję Pracy, zajął bardzo wysokie IX miejsce.

Artur Kłak, uczeń III klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół uczy się zawodu mechanika pojazdów samochodowych w warsztacie Marii Winkel w Witnicy.

Aby dostać się na tak wysoki szczebel konkursu trzeba było przebrnąć przez I etap organizowany przez Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców i II etap organizowany przez Izbę Rzemieślników i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp.

 

„Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy z zakresu podstawowych przepisów prawnej ochrony pracy oraz zasad BHP wśród uczniów zawodu w rzemiośle. Adresowany jest do uczniów rzemiosła, czyli młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego w zakładach rzemieślniczych oraz uczniów odbywających praktykę u rzemieślników.

Zakres tematyczny Konkursu obejmował problematykę prawa pracy oraz BHP przewidzianego w programach nauki, a także tematykę szkolenia podstawowego z zakresu prawa pracy, technicznego bezpieczeństwa pracy, ergonomii, psychologii prac, ppoż. oraz zasad udzielania pierwszej pomocy.

Z etapów regionalnych wyłoniono 46 uczestników z 23 Izb Rzemieślniczych, reprezentujących 14 różnych zawodów: fryzjer (16), piekarz (1), fotograf (1), złotnik jubiler (1), mechanik pojazdów samochodowych (5), cukiernik (7), sprzedawca (3), kucharz (3), kucharz małej gastronomii (1), ślusarz (1), stolarz (3), monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie (2), monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych (1), operator obrabiarek skrawających (1). Ostatecznie w konkursie wzięło udział 45 osób.

Nagrodą główną za I miejsce był skuter marki Junak. Dodatkowo laureaci za miejsca II-VI otrzymali Karty Prezentowe EMPIK o wartości 500 zł, a pozostali uczestnicy o wartości 100 zł.” -mgr Nina Rybak (Izba RiP w Gorzowie Wlkp.)

Po rozstrzygnięciu konkursu 15 kwietnia 2015 r. w Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp. zakwalifikowanych zostało 2 uczniów do udziału w etapie ogólnopolskim: Daniel Romanowski - pkt 46,8 z Gorzowa Wlkp. i Artur Kłak - pkt 45,8 z Witnicy, którzy w etapie regionalnym zajęli odpowiednio 1 oraz 2 miejsce. Na konkurs w Warszawie uczniowie udali się wraz z Prezesem Izby Panem Stanisławem Koleśnikiem. Panowie godnie reprezentowali nasz region. W etapie ogólnopolskim Konkursu zajęli miejsca: 9 miejsce  - Artur Kłak (76 pkt.) i 19 miejsce  - Daniel Romanowski, zawód -  Cukiernik   Cech -  Gorzów Wlkp.  (72 pkt.).

Artur opowiada, że po raz pierwszy wystartował w konkursie w I klasie przez przypadek i polubił taką rywalizację. Kolejne udziały w konkursie kończyły się już sukcesami. W tym roku na szczeblu podstawowym organizowanym przez Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp. zajął II miejsce. Na II miejscu uplasował się także na szczeblu regionalnym organizowanym przez Izbę. Do konkursów przygotowywał się sam korzystając z materiałów dostarczonych przez doradcę zawodowego w „Koperniku”, panią Renatę Wysoczańską.  W tym roku kończy już naukę w zakładzie państwa Winkel, ale nie zamierza na tym kończyć swojej edukacji. Czeka go jeszcze egzamin czeladniczy, a potem zamierza kontynuować naukę w liceum lub technikum.

Życzymy Arturowi dalszych sukcesów w konkursach i zdobywaniu wiedzy.

RyM

 

 

 

 

Dodaj komentarz