Nowe władze w gorzowskim Cechu

Nowe władze w gorzowskim Cechu

22 kwietnia odbyło się sprawozdawczo-wyborcze Walne Zgromadzenie członków Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp. Zebrani członkowie przyjęli sprawozdania, udzieli absolutorium ustępującemu zarządowi i pozostałym organom cechowym oraz dokonali wyboru nowych władz. Na kolejne cztery lata ponownie powierzono obowiązki Starszego Cechu koleżance Bożenie Cichockiej. Pozostali członkowie Zarządu to: Włodzimierz Antkowiak, Ryszard Migdał – Podstarsi Cechu, Janina Kerker – sekretarz, Mariusz Chojnacki – skarbnik oraz członkowie: Małgorzata Torzewska-Szczebiot, Bolesław Studencki, Maciej Chmielewski i Piotr Nowicki.

Bardzo emocjonująca była walka o ostatnie miejsce w Zarządzie, ponieważ aż trzech kandydatów uzyskało po 15 głosów, a mógł przejść tylko jeden, należało więc przeprowadzić wybory uzupełniające. Zgodnie z procedurami, w wyborach uzupełniających, żaden z tych trzech kandydatów nie uzyskał bezwzględnej większości głosów, więc przeprowadzono kolejne głosowanie spośród dwóch kandydatów z największą ilością głosów. Ostatecznie ostatnie wolne miejsce w Zarządzie wywalczył MMariusz Chojnacki, pokonując wpierw koleżankę Edytę Bażant a następnie Stanisława Kurzawskiego.

Wybrano także nowe składy Komisji Rewizyjnej: Tadeusz Florczak - Przewodniczący, Stanisława Chojnacka, Edyta Bażant oraz Sądu Cechowego: Jacek Różyczki - Przewodniczący, Grażyna Ogrodnik, Magdalena Nowosielska.

Jednym z tematów obrad były przygotowania do obchodów 70-lecia powstania cechu w Gorzowie Wlkp. Uroczystości zaplanowano na październik.

RyM

Dodaj komentarz