Wymiana krzyża na kostrzyńskiej starówce

Postawiony prawie 20 lat temu na terenie ruiny kościoła maryjnego (Marienkirche) drewniany krzyż został ze względu na fatalny stan techniczny zdemontowany 9 marca przez pracowników Muzeum Twierdzy. Kilkakrotnie w przeszłości poddawany był próbom naprawy, ale przyniosły one tylko tymczasowy efekt. Kolejna próba nie miała szans na powodzenie. Drewno było zbutwiałe, zarobaczone i krzyż groził upadkiem. Krzyż, którego wizerunek wpisał się na trwałe w  krajobraz  Starego  Miasta,  został  w porozumieniu  z  proboszczem  ks. prałatem Wojciechem Skórą pocięty i zgodnie z procedurą drewno zostanie spalone. W najbliższym czasie w jego miejsce zostanie postawiony nowy obiekt.

źródło: Muzeum Twierdzy Kostrzyn

Dodaj komentarz