Młodzi wolontariusze uczą się pomagać

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Witnicy angażują się w działalność szkolenego Koła wolontariatu.
Pomagają lokalnemu społeczeństwu, a dobrym przykładem jest obecna akcja zbiórki kasztanów,aby przekazać je organizatorom zbiórki pieniędzy na rehabilitację małego Antosia.
Lubomir Fajfer zastępca burmistrza Witnicy podkreśla,że uczniowie mogą być przykładem dla innych, że warto pomagać innym.Swoim rówieśnikom i nie tylko.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ryszard Waldun 
fot/ grafika organizatora 

Dodaj komentarz