GORZÓW PODZIELONY NA OBWODY

Od 1 kwietnia  miasto zostanie podzielonych na 6 obwodów łowieckich.
Głównie  to obrzeża i jak się  dowiedzieliśmy, jeżeli  pojawiłaby się  na tych terenach wieksza liczba  dzikich zwierząt, np. dzików, to Myśliwi  będą  mogli dokonać  odstrzału.
Do Urzędu Miasta wciąż  napływają informacje o wizytach  dzików  w mieście.
Chodzi o rejon ulic Podmiejskiej, Ptasiej, a także  Warszawskiej.
Jak się  ustrzec od wizyt dzików  zapytaliśmy doświadczonego myśliwego- członka PZŁ rejon Gorzowski, prezesa zarządu  Koła Łowieckiego' Dzik" w Słońsku Franciszka Jamniuka, który w rozmowie  ze  mną  powiedział,że  np. dziki , to zwierzęta  dziko żyjące i nie  należy ich dokarmiać, a bardzo często  społeczeństwo  danej miejscowości  wysypuje  pod balkony obierki lub suchy chleb,  a potem zdziwieni,że  dziki  podchodzą pod klatki schodowe  lub można  je spotkać  na placach zabaw, albo przy wiatach śmietnikowych.

Ryszard Waldun 

Dodaj komentarz