Rok inwestycji

Bieżący rok to jak podkreśla burmistrz Witnicy Dariusz Jaworski rok inwestycji drogowych realizowany ze środków własnych gminy oraz między innymi Funduszu Dróg Samorządowych. Mieszkańcy Witnicy mogą być zadowoleni z tego, że odbędzie się przedudowa ulicy Różanej oraz ulicy końcowej ,a w Nowinach Wielkich budowana będzie ulica Warszawska. Inwestycje drogowe to tylko niewielki element planów inwestycyjnych w mieście i gminie ponieważ lista planów jest długa Włodarz Witnicy ma nadzieję, że pogoda będzie łaskawa i uda się zrealizować inwestycje drogowe  tak oczekiwane przez mieszkańców

Ryszard Waldun
Fot. Mirosław Sztogryn

Dodaj komentarz